Alternativ utleie på frokostmøte hos Civita

Frokostmøte hos Civita

Alternativ Utleie på frokostmøte hos Civita, med blant annet Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i panelet

Alternativ Utleie på frokostmøte hos Civita, med blant annet Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i panelet


Etter jeg startet på BI i midten av August har jeg blitt med i en bedrift som heter Alternativ Utleie. En bedrift som har som fokus å hjelpe lavinntekts barnefamilier inn på boligmarkedet. Etter å ha vært med i 4 uker har jeg lært mye om både hvordan utleiemarkedet fungerer og den generelle oppfatningen av boligmarkedet. For meg som er student, og leier bolig selv, er dette veldig interessant og relevant.

 

Tirsdag 24. Oktober var jeg med Alternativ Utleie på et frokostmøte hos Civita, hvor boligpolitikken var temaet. For meg som er ganske ny i boligmarkedet, og har minimal kunnskap, var dette veldig spennende. Selv om jeg ikke har noe erfaring med kjøp og salg av bolig eller hvordan dette fungerer, har jeg begynt å få en oppfatning om hvordan markedet fungerer. Da er det interessant å høre tankene til de som har holdt på med dette en god stund, hva de mener fungerer, ikke fungerer, og hva som bør endres.

I Alternativ Utleie er vi opptatt av å hjelpe familier som faller mellom to stoler. På frokostmøtet hos Civita fikk vi stilt spørsmål om hvordan barnefamilier kan bli ivaretatt i boligmarkedet og boligpolitikken fremover. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, svarte og sa at det var forskjellige tiltak de kunne gjøre for å gjøre det enklere å komme inn i boligmarkedet. Dette var blan t annet at det skulle bygges mer, altså øke tilbudet. Personlig tenker jeg svaret til Jan Tore ikke var helt det vi var ute etter. Han svarte veldig generelt, og ikke i forhold til målgruppen spørsmålet handlet om. Vi får se hva fremtiden bringer.

Kanskje det en dag blir bedre for alle.

– Espen Andersen
Frivillig hos Alternativ Utleie
www.autleie.no

ET MER SOLIDARISK UTLEIEMARKED

Hva mener vi med det? Er markedet usolidarisk?

a-utleie ønsker å hjelpe barna ved å skape et tryggere leiemarked


Vi lever i verdens beste land (faktisk fra statistikk ref. 2017).  Det betyr likevel ikke at vi skal slutte å bry oss om utfordringene vi står ovenfor. Selv i Gamle Norge er det utfordringer – mange –  til tider hjerteskjærende. Dette har blitt veldig tydelig for meg etter at jeg fikk praksisplass i Alternativ Utleie.

Det finnes et gap i dagens leiemarked; et gap som bare øker. Oppegående mennesker med jobb og barn, kan fort falle mellom to stoler i et marked som handler om en av de mest grunnleggende menneskerettighetene vi har: tak over hodet – et hjem. På den ene siden finnes kommunen og organisasjoner som hjelper de som er aller mest vanskeligstilt. På den andre siden, står et utleiemarked, med større etterspørsel enn tilbud. Det fører til at utleiere kan ta bedre betalt og de med svakest økonomi har det vanskeligere med å finne en bolig i nærheten av der de ønsker, eller alternativt – at de ikke finner bolig i det hele tatt. Du trenger ikke nødvendigvis å ha så dårlig råd heller. Har du flere barn, øker behovet for større plass, og større plass koster. Bor du i Oslo, har flere barn og har en gjennomsnittlig årslønn, går det fort ⅔ av lønnen kun for å dekke kostnadene for tak over hodet – leiekostnader. For mange kan det fort bety mindre enn hundre kroner per person per dag til alle andre utgifter.

 

Det er ikke mye dersom du skal holde deg oppdatert på teknologi eller reise verden rundt, som gjerne er dét mange av oss er opptatt av.

Det er heller ikke så mye om man vil ha variert kosthold, klær og fritidsaktiviteter til barna…

Hvor skal begynner vi? Ta en titt på nettsiden vår for å se hvordan vi sammen kan skape et mer solidarisk utleiemarked! Kjenner du noen som leier ut? La de få vite om oss! 

 

 

 

 

Lars Håkon Slette

Praktikant fra Handelshøyskolen BI