Alternativ utleie på frokostmøte hos Civita

Frokostmøte hos Civita

Alternativ Utleie på frokostmøte hos Civita, med blant annet Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i panelet

Alternativ Utleie på frokostmøte hos Civita, med blant annet Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i panelet


Etter jeg startet på BI i midten av August har jeg blitt med i en bedrift som heter Alternativ Utleie. En bedrift som har som fokus å hjelpe lavinntekts barnefamilier inn på boligmarkedet. Etter å ha vært med i 4 uker har jeg lært mye om både hvordan utleiemarkedet fungerer og den generelle oppfatningen av boligmarkedet. For meg som er student, og leier bolig selv, er dette veldig interessant og relevant.

 

Tirsdag 24. Oktober var jeg med Alternativ Utleie på et frokostmøte hos Civita, hvor boligpolitikken var temaet. For meg som er ganske ny i boligmarkedet, og har minimal kunnskap, var dette veldig spennende. Selv om jeg ikke har noe erfaring med kjøp og salg av bolig eller hvordan dette fungerer, har jeg begynt å få en oppfatning om hvordan markedet fungerer. Da er det interessant å høre tankene til de som har holdt på med dette en god stund, hva de mener fungerer, ikke fungerer, og hva som bør endres.

I Alternativ Utleie er vi opptatt av å hjelpe familier som faller mellom to stoler. På frokostmøtet hos Civita fikk vi stilt spørsmål om hvordan barnefamilier kan bli ivaretatt i boligmarkedet og boligpolitikken fremover. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, svarte og sa at det var forskjellige tiltak de kunne gjøre for å gjøre det enklere å komme inn i boligmarkedet. Dette var blan t annet at det skulle bygges mer, altså øke tilbudet. Personlig tenker jeg svaret til Jan Tore ikke var helt det vi var ute etter. Han svarte veldig generelt, og ikke i forhold til målgruppen spørsmålet handlet om. Vi får se hva fremtiden bringer.

Kanskje det en dag blir bedre for alle.

– Espen Andersen
Frivillig hos Alternativ Utleie
www.autleie.no