Godt nyttår – Anna Knudsen

 

Det er årets siste dag av 2017, og vi går inn i et nytt år med mange nye muligheter. 2017 har vært et innholdsrikt år, litt berg og dalbane her og der, og som prosjektleder, er jeg veldig stolt over hva gjengen i A-utleie har fått til. Vi har måttet si farvel til flotte medarbeidere som fullførte bacheloren sin i Juni, og vi fikk noen nye og flinke medarbeidere med på laget i August.

 

Et lite tilbakeblikk

Alternativ Utleie ble til en kald desemberdag i 2015, etter mange ettermiddager hvor vi prøvde å løse en utfordring for Kirkens Bymisjon. Det ene førte til det andre, og vi kom opp med et alternativt konsept for utleie; derav Alternativ Utleie. Januar 2016, satte samarbeidet mellom BI og Kirkens Bymisjon, og vi ble offisielt en avdeling under ByBo, Kirkens Bymisjon. Det året ble brukt til prosjektering, økonomiske modeller, konseptualisering og bygge videre på ideen om Alternativ Utleie.

Ikke bare er det en alternativ måte å tenke utleie på, med en stor visjon og et håp om at det finnes personer der ute som ønsker å leie ut til Alternativ Utleie. Alternativ Utleie utfordrer til å tenke bolig på en ny måte.

 

En stor visjon

Vi kom godt i gang i 2017, med en løpende start – vi har flere boliger og leietakere på plass. Det har vært både oppturer og nedturer, to steg frem og ett tilbake, og vi går fremover. Det har vært samtaler med ulike aktører og vi har fått på plass samarbeidspartnere. Det har vært lærerikt, både på personlige plan for alle som jobber med Alternativ Utleie, men også for driften. Vår visjon utfordrer og er utfordrende. Vår visjon er vanskelig. Vår visjon er stor. Vi ønsker å hjelpe så mange familier som mulig, samtidig som vi kan være med på å gi tilbake til utleiere som tror på oss og det vi ønsker å oppnå – Utleiere som er villig til å se på bolig som mer enn en ren investering.

 

Vi kan alle gjøre noe

Med studenter, som ønsker å gjøre en forskjell, i spissen, sammen med Kirkens Bymisjon og BI i ryggen, tror jeg 2018 kommer til å bli et innholdsrikt år, hvor vi klarer å få flere utleiere med på visjonen, og flere barnefamilier inn i et hjem. Med den stemmen som vi har, ved å sette fokus på et vanskeligstilt boligmarked, håper jeg at flere kan åpne øynene og ørene sine, og tørre å se at ikke alle har et trygt sted de kan kalle hjem, selv i Norge. Når dere nå går inn i det nye året, ta deg tid til å tenke på hva du har mulighet til å gjøre for familier som er mindre priviligerte og heldige enn din egen familie. Vi kan alle gjøre noe.

 

Dette året ønsker jeg å avslutte med et takk. Takk til dere som følger med på Alternativ Utleiere, som snakker om oss og sprer budskapet og ønsket vårt. Takk til våre samarbeidspartnere som tror på oss. Takk til ByBo.

Og ikke minst takk til Mattis, Achy, Oksana, Jony, Magne, David, Ramin, Mathias, Caspar, Linda, Andrea, Espen, Ferdinand, Lars-Håkon, Rebecca, Marius, Marte, Jon, Terje, Siri, Tor og Marit! Tusen takk for alt arbeidet dere har lagt ned i Alternativ Utleie i 2017.

 

Med de beste ønsker for det nye året!

Anna Knudsen, Prosjektleder

Et internship i Alternativ Utleie – Lars Håkon Slette

Et internship i Alternativ Utleie – Lars Håkon Slette

Dette semesteret har jeg hatt praksisplass i Alternativ Utleie, som en del av min bachelor utdanning i Entreprenørskap og Økonomi ved BI, Campus Oslo. Så langt på BI har dette faget vært det faget som jeg har blitt mest utfordret av, og som har gitt meg mest praktisk erfaring, samt mulighet til å bruke teorien fra skolebenken i det daglige.

Fag i praksis
Fra tidligere er jeg utdannet elektriker og fullførte videregående i 2010, før jeg begynte som lærling. Jeg husker fortsatt de første dagene som lærlig og hvordan alt vi hadde lært på skolen, plutselig gav mening. Den samme følelsen sitter jeg igjen med etter dette internshipet. Her har jeg fått bruk for samtlige fag jeg har hatt tidligere, og internshipet har utfordret meg til å se på fagene i en større helhet. Mine arbeidsoppgaver har vært relatert til fagene økonomi og finans, psykologi og ledelse, strategi og markedsføring. Jeg har bidratt  med å rekruttere nye prosjektmedlemmer, og systematisert dokumenter. Jeg har vært på visninger, utarbeidet tilbud til utleiere, samt gjort overtakelser og kontraktsmøter. Jeg har blitt litt bedre kjent med Bymisjon og avdelingens Bybo sine ansatte,  og selvfølgelig de andre prosjektmedlemmer/frivillige i Alternativ Utleie.

Gapet i boligmarkedet
Det jeg syntes har vært veldig  interessant har vært å sette seg mer inn i boligmarkedet og hvordan det fungerer. Samtidig har det vært trist å se at det er et gap i boligmarkedet som bare blir større, mellom de som har så dårlig råd at de har rett på sosial bolig og de som har råd til å kjøpe eller leie egen bolig til markedspris. I løpet av året har vi fått over femti henvendelser fra familier og personer som trenger bolig. De aller fleste er personer som av ulike grunner har havnet i dette mellomsjiktet. Utfordringen i dagens marked er at det blir lettere og lettere å havne i denne situasjonen uten at en har kontroll over det selv. Selv om en prøver hardt og ønsker å komme ut av situasjonen, er kostnadene nesten umulig å håndtere, selv med gjennomsnittslønn, dersom det er barn i bildet.

Verdien av internshipet
Alternativ Utleie har vært et flott sted for både faglig og personlig utvikling. Mange av de mest lærerike situasjonene i høst har vært situasjoner som jeg mest sannsynlig kommer til å møte igjen i en annen jobbsammenheng. Det har da vært bra å være med i et team som også er lærevillige og som man kan reflektere sammen med, om hvordan løse tilsvarende situasjoner bedre i fremtiden.

Etter endt internship periode, endrer min rolle seg til å bli prosjektmedlem/frivillig, og det blir dessverre ikke to fulle arbeidsdager per uke, slik det har vært denne høsten. Jeg kommer  fortsatt til å bidra til at gapet i boligmarkedet kan bli mindre og at markedet åpnes for å bli mer solidarisk, gjennom arbeidet til Alternativ Utleie.

 

Lars Håkon Slette,
Intern i Alternativ Utleie, høsten 2017

Kaldt ute, varmt inne – Tor Haugnes

Boligprisene har gått noe ned og den rekordartete prisveksten har avtatt. I 2016 var den over 20%. Utviklingen på leiemarkedet er imidlertid den samme. At flere kjøper, såkalt «investerer» i sekundærbolig, eller flere, for å sikre seg og sine og å tjene penger på prisstigningen eller rett og slett for at alle andre gjør det, gjør det igjen vanskeligere for lavinntekstfamilier eller enslige å etablere seg i egen bolig. Nylig ble denne saken publisert NRK – Eva Akerbæk mfl. har skrevet en interessant tidsaktuell sak om oss, nordmenn og forholdet vårt til bolig og penger. https://www.nrk.no/dokumentar/xl/jakten-pa-kontrakten-1.13815204 At tilgangen på kapital gjør bemidlede, «vanlige folk» til boligspekulanter, i dekke av egeninteressen til å sikre egne mindreårige barn, er svært interessant. Jeg mener at vi trenger flere ord om hva dette er, en større bevissthet og ikke minst modigere politikere med gjennomslagskraft, ikke bare dobbeltmoral og store ord!

Vi i A-utleie holder på – og ut. Initiativet ble startet i 2015 og denne høsten har vi fått med noen nye frivillige BI-studenter. Vi har organisert oss bedre og gjør stadig små og viktige fremskritt. Hadde vi vært et selskap hadde vi måttet slutte, men vi gir ikke opp. Vi er takknemlig for at Bymisjonen har tro på samarbeidet, at vi får lov til å forsøke å utfordre leiemarkedsaktørene, de store og de mange små, enkeltutleiere, gjennom finn.no og andre kanaler.

Vi er i dialog med flere tjenestepartnere slik at våre utleiere (og leietakere) også skal ha økonomiske grunner for å velge oss dersom de både vil ha sikker leie og samtidig bidra til et mer solidarisk utleiemarked. Det siste er en romantisk drøm men også tuftet i en hard realitet. Køen av medmennesker som trenger en bedre bolig er lang. Det samme er antallet som har tak over hodet, men sliter med å få endene til å møtes. Spesielt nå i jula. Vi vet det. Usannsynlig fråtsing og selvhevdelse rundt temaet mat, gaver og kos – i grell kontrast til økonomiske problemer, utenforskap, sykdom eller alt det som kan skje med oss sårbare mennesker. Derfor er også adventstid og jula en tid for å tenke gjennom hva som er viktig for deg.

For meg er det viktig å si i fra, men også forsøke å påvirke gjennom å skape bevis for at det er mulig; Å lage et alternativt utleieselskap som både sikrer interessene til utleier men også ivaretar og strekker ut en hånd til leietakere. Våre leietakere er helt vanlige mennesker men med en anstrengt økonomi. Er ikke det en julegave, som gjør en forskjell? Om ikke annet en juletanke. Bruk oss, A-utleie neste gang du skal leie ut. Vi er 8 fine, frivillige BI-studenter som får erfaring i å jobbe med boligformidling og opprettelsen av et selskap, noen ressurspersoner fra Kirkens Bymisjon og undertegnede, som ikke bare er full av store ord, men også forsøker å gjøre en liten forskjell – selv om overmakten er stor!

 

  • Tor Haugnes

A-utleie Boligkoordinator – Linda Sørby

Å jobbe som boligkoordinator i A-utleie er både lærerikt, spennende og veldig relevant til utdannelsen jeg tar, på linjen eiendomsmegling på BI Oslo. Jobben går ut på alt fra å følge opp eksisterende leieforhold til å få på plass nye leieavtaler.

En arbeidsdag kan gå med til å ringe på boliger som ligger ute på Finn.no samt å dra på visninger for å fortelle om Alternativ Utleie. Det er gjerne mange om beinet på visningene, så i startfasen handler det for oss mye om «å se og å bli sett» .

Men desto flere visninger vi drar på og jo flere telefonsamtaler vi tar, desto flere blir kjent med konseptet vårt, noe som igjen fører til at vi får bosatt flere familier.

Personlig vil jeg si at det å leie ut til A-utleie er helt topp for deg som ønsker ett problemfritt leieforhold og samtidig ønsker å hjelpe lavinntekts barnefamilier som har vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet.

Vet du om noen som kunne ha vært nysgjerrige på å leie ut til Alternativ Utleie eller kanskje du selv kunne tenke deg det, ikke nøl med å ta kontakt og hjelp oss å hjelpe.

 

 

– Linda Sørby, boligkoordinator.

Vært med siden våren 2015