Nåverdi

Dersom man skal leie ut boligen sin er det veldig lett å tenke at en så høy leie som mulig er det mest lønnsomme. Men er det egentlig det?

Noen investorer spekulerer i bolig. De kjøper eiendommer i områder med økende popularitet. I stedet for å leie ut med en gang til en pris som hadde gjort at de får leid ut med en gang, venter de kanskje flere måneder til de finner den rette kunden som er villig til å betale nærmest overpris. Investorene setter opp hvor mye de kunne fått fra en rimeligere leie med en gang, mot en dyrere leie senere, samt hvor lang tid de må leie ut, for at tapt leie skal tjenes inn.

 

Hvor stor forskjell er det mellom en slik boligspekulant og en som har tenkt til å leie ut boligen sin? Jeg mener at de er like på mange måter, men boligspekulanten er mer bevisst på risikoen forbundet med utleie enn en privat utleier.

Utenom nedbetaling av lån er det mange kostnader forbundet med utleie som kan være litt skjult for utleier. Tidsbruk for å finne leietakere, tidsbruk for oppfølging av leietaker, annonser, vedlikehold, osv. En annen kostnad er tap av leie, som følge av at man ikke har funnet leietaker før neste leie skal betales. Dette er nærmest et tabu i utleiemarkedet. Dersom en utleier har to måneder tapt inntekt på en bolig til 18.000 i måneden tilsvarer tapet tusen kroner i redusert leie i tre år.

De skjulte kostnadene opptrer ikke alltid som en jevn kostnad, men likevel er det noe som dukker opp med jevne mellomrom. Risiko fungerer på mange måter likt som inflasjonen og gjør at penger i dag er mer verdt enn penger i morgen. Med redusert risiko vil altså pengene i morgen bli mer verdt.


Ved at vi finner leietaker for deg, og at vi tar oss av kontakten med leietaker, ved at vi garanterer depositum og månedlig leie, kan vi redusere risikoen din som utleier slik at leieforholdet ditt blir mer verdifullt til tross for at vi tilbyr en leie som er under hva man kan få på markedet. Med en redusert månedlig leie kan lavinntekts barnefamilier få en tryggere hverdag. Sammen kan vi skape en bedre hverdag for alle

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *