Et internship i Alternativ Utleie – Lars Håkon Slette

Et internship i Alternativ Utleie – Lars Håkon Slette

Dette semesteret har jeg hatt praksisplass i Alternativ Utleie, som en del av min bachelor utdanning i Entreprenørskap og Økonomi ved BI, Campus Oslo. Så langt på BI har dette faget vært det faget som jeg har blitt mest utfordret av, og som har gitt meg mest praktisk erfaring, samt mulighet til å bruke teorien fra skolebenken i det daglige.

Fag i praksis
Fra tidligere er jeg utdannet elektriker og fullførte videregående i 2010, før jeg begynte som lærling. Jeg husker fortsatt de første dagene som lærlig og hvordan alt vi hadde lært på skolen, plutselig gav mening. Den samme følelsen sitter jeg igjen med etter dette internshipet. Her har jeg fått bruk for samtlige fag jeg har hatt tidligere, og internshipet har utfordret meg til å se på fagene i en større helhet. Mine arbeidsoppgaver har vært relatert til fagene økonomi og finans, psykologi og ledelse, strategi og markedsføring. Jeg har bidratt  med å rekruttere nye prosjektmedlemmer, og systematisert dokumenter. Jeg har vært på visninger, utarbeidet tilbud til utleiere, samt gjort overtakelser og kontraktsmøter. Jeg har blitt litt bedre kjent med Bymisjon og avdelingens Bybo sine ansatte,  og selvfølgelig de andre prosjektmedlemmer/frivillige i Alternativ Utleie.

Gapet i boligmarkedet
Det jeg syntes har vært veldig  interessant har vært å sette seg mer inn i boligmarkedet og hvordan det fungerer. Samtidig har det vært trist å se at det er et gap i boligmarkedet som bare blir større, mellom de som har så dårlig råd at de har rett på sosial bolig og de som har råd til å kjøpe eller leie egen bolig til markedspris. I løpet av året har vi fått over femti henvendelser fra familier og personer som trenger bolig. De aller fleste er personer som av ulike grunner har havnet i dette mellomsjiktet. Utfordringen i dagens marked er at det blir lettere og lettere å havne i denne situasjonen uten at en har kontroll over det selv. Selv om en prøver hardt og ønsker å komme ut av situasjonen, er kostnadene nesten umulig å håndtere, selv med gjennomsnittslønn, dersom det er barn i bildet.

Verdien av internshipet
Alternativ Utleie har vært et flott sted for både faglig og personlig utvikling. Mange av de mest lærerike situasjonene i høst har vært situasjoner som jeg mest sannsynlig kommer til å møte igjen i en annen jobbsammenheng. Det har da vært bra å være med i et team som også er lærevillige og som man kan reflektere sammen med, om hvordan løse tilsvarende situasjoner bedre i fremtiden.

Etter endt internship periode, endrer min rolle seg til å bli prosjektmedlem/frivillig, og det blir dessverre ikke to fulle arbeidsdager per uke, slik det har vært denne høsten. Jeg kommer  fortsatt til å bidra til at gapet i boligmarkedet kan bli mindre og at markedet åpnes for å bli mer solidarisk, gjennom arbeidet til Alternativ Utleie.

 

Lars Håkon Slette,
Intern i Alternativ Utleie, høsten 2017

A-utleie Boligkoordinator – Linda Sørby

Å jobbe som boligkoordinator i A-utleie er både lærerikt, spennende og veldig relevant til utdannelsen jeg tar, på linjen eiendomsmegling på BI Oslo. Jobben går ut på alt fra å følge opp eksisterende leieforhold til å få på plass nye leieavtaler.

En arbeidsdag kan gå med til å ringe på boliger som ligger ute på Finn.no samt å dra på visninger for å fortelle om Alternativ Utleie. Det er gjerne mange om beinet på visningene, så i startfasen handler det for oss mye om «å se og å bli sett» .

Men desto flere visninger vi drar på og jo flere telefonsamtaler vi tar, desto flere blir kjent med konseptet vårt, noe som igjen fører til at vi får bosatt flere familier.

Personlig vil jeg si at det å leie ut til A-utleie er helt topp for deg som ønsker ett problemfritt leieforhold og samtidig ønsker å hjelpe lavinntekts barnefamilier som har vanskeligheter med å komme seg inn på boligmarkedet.

Vet du om noen som kunne ha vært nysgjerrige på å leie ut til Alternativ Utleie eller kanskje du selv kunne tenke deg det, ikke nøl med å ta kontakt og hjelp oss å hjelpe.

 

 

– Linda Sørby, boligkoordinator.

Vært med siden våren 2015