Nåverdi

Dersom man skal leie ut boligen sin er det veldig lett å tenke at en så høy leie som mulig er det mest lønnsomme. Men er det egentlig det?

Noen investorer spekulerer i bolig. De kjøper eiendommer i områder med økende popularitet. I stedet for å leie ut med en gang til en pris som hadde gjort at de får leid ut med en gang, venter de kanskje flere måneder til de finner den rette kunden som er villig til å betale nærmest overpris. Investorene setter opp hvor mye de kunne fått fra en rimeligere leie med en gang, mot en dyrere leie senere, samt hvor lang tid de må leie ut, for at tapt leie skal tjenes inn.

 

Hvor stor forskjell er det mellom en slik boligspekulant og en som har tenkt til å leie ut boligen sin? Jeg mener at de er like på mange måter, men boligspekulanten er mer bevisst på risikoen forbundet med utleie enn en privat utleier.

Utenom nedbetaling av lån er det mange kostnader forbundet med utleie som kan være litt skjult for utleier. Tidsbruk for å finne leietakere, tidsbruk for oppfølging av leietaker, annonser, vedlikehold, osv. En annen kostnad er tap av leie, som følge av at man ikke har funnet leietaker før neste leie skal betales. Dette er nærmest et tabu i utleiemarkedet. Dersom en utleier har to måneder tapt inntekt på en bolig til 18.000 i måneden tilsvarer tapet tusen kroner i redusert leie i tre år.

De skjulte kostnadene opptrer ikke alltid som en jevn kostnad, men likevel er det noe som dukker opp med jevne mellomrom. Risiko fungerer på mange måter likt som inflasjonen og gjør at penger i dag er mer verdt enn penger i morgen. Med redusert risiko vil altså pengene i morgen bli mer verdt.


Ved at vi finner leietaker for deg, og at vi tar oss av kontakten med leietaker, ved at vi garanterer depositum og månedlig leie, kan vi redusere risikoen din som utleier slik at leieforholdet ditt blir mer verdifullt til tross for at vi tilbyr en leie som er under hva man kan få på markedet. Med en redusert månedlig leie kan lavinntekts barnefamilier få en tryggere hverdag. Sammen kan vi skape en bedre hverdag for alle

 

 

Uklare regler i utleiemarkedet

Noe som har overrasket meg etter at jeg begynte i Alternativ Utleie og lærte mer om boligmarkedet i Norge, var at reglene for utleie av bolig er ganske uklare. Gjør man et enkelt søk på hva som er definisjonen på en branncelle og hva som er krav til rømningsveier i utleieenhet finner man flere forskjellige svar. Til tross for forskjellige svar er det ikke vanskelig å finne boliger som tvilsomt oppfyller krav, uavhengig av hvilke definisjoner som er brukt. Dette gjelder hovedsakelig sokkel eller loftsleiligheter, men også vanlige leiligheter der flere soverom kanskje ikke har vindu eller vinduene ikke er godkjent som rømningsveier ved at de er for små eller utilgjengelig.

I tillegg til krav om rømningsveier og brannsikkerhet er det krav om lys, utsyn, isolasjon og ventilasjon. Selv om reglene ble enklere med oppdatert byggteknisk forskrift (TEK 2017) kan det fortsatt være vanskelig å få oversikt over hvilke krav som stilles til boligen, og hva som eventuelt må gjøres dersom kravene ikke er oppfylt. Og med forumtråd på forumtråd som diskuterer opp og ned hvordan man kan tilfredstille kravene i byggteknisk forskrift er det nok ikke bare jeg som syntes at kravene fortsatt er uklare og vanskelig å forstå. Hvor store vinduer må man ha? Hva slags vindu karakteriserer som rømningsvei? Hva er godt inneklima? Hva er godt lys? Kanskje kunne direktoratet for byggkvalitet laget en enkel guide som tydeliggjør hva som er absolutte krav, vanlige feil og mangler ved boliger, og tiltak som bør eller må gjøres dersom boligen pusses opp med tanke på å leie ut.

 

Baksiden av uklare regler

Det er spesielt én trist konsekvens av at boliger som ikke oppfyller kravene, leies ut. Når boligeiere vet at kvaliteten på boligen er lavere enn på markedet, må de redusere prisen for å få leid ut boligen. Resultatet er at de med lavere inntekt og betalingsmulighet også ender opp med boliger som i verste fall er brannfeller.

Dette er en av tingene Alternativ Utleie ønsker å gjøre noe med; den onde sirkelen som gjør at at forskjellene i samfunnet bare blir større. Gjennom et tryggere leieforhold og goder til utleiere, kan Alternativ utleie gi et mer verdifullt leieforhold til utleiere. En verdi som kan redusere leien til leietaker. Sammen kan vi skape en bedre hverdag for alle!

 

Lars Håkon Slette
Kontrakter og økonomi

Godt nyttår – Anna Knudsen

 

Det er årets siste dag av 2017, og vi går inn i et nytt år med mange nye muligheter. 2017 har vært et innholdsrikt år, litt berg og dalbane her og der, og som prosjektleder, er jeg veldig stolt over hva gjengen i A-utleie har fått til. Vi har måttet si farvel til flotte medarbeidere som fullførte bacheloren sin i Juni, og vi fikk noen nye og flinke medarbeidere med på laget i August.

 

Et lite tilbakeblikk

Alternativ Utleie ble til en kald desemberdag i 2015, etter mange ettermiddager hvor vi prøvde å løse en utfordring for Kirkens Bymisjon. Det ene førte til det andre, og vi kom opp med et alternativt konsept for utleie; derav Alternativ Utleie. Januar 2016, satte samarbeidet mellom BI og Kirkens Bymisjon, og vi ble offisielt en avdeling under ByBo, Kirkens Bymisjon. Det året ble brukt til prosjektering, økonomiske modeller, konseptualisering og bygge videre på ideen om Alternativ Utleie.

Ikke bare er det en alternativ måte å tenke utleie på, med en stor visjon og et håp om at det finnes personer der ute som ønsker å leie ut til Alternativ Utleie. Alternativ Utleie utfordrer til å tenke bolig på en ny måte.

 

En stor visjon

Vi kom godt i gang i 2017, med en løpende start – vi har flere boliger og leietakere på plass. Det har vært både oppturer og nedturer, to steg frem og ett tilbake, og vi går fremover. Det har vært samtaler med ulike aktører og vi har fått på plass samarbeidspartnere. Det har vært lærerikt, både på personlige plan for alle som jobber med Alternativ Utleie, men også for driften. Vår visjon utfordrer og er utfordrende. Vår visjon er vanskelig. Vår visjon er stor. Vi ønsker å hjelpe så mange familier som mulig, samtidig som vi kan være med på å gi tilbake til utleiere som tror på oss og det vi ønsker å oppnå – Utleiere som er villig til å se på bolig som mer enn en ren investering.

 

Vi kan alle gjøre noe

Med studenter, som ønsker å gjøre en forskjell, i spissen, sammen med Kirkens Bymisjon og BI i ryggen, tror jeg 2018 kommer til å bli et innholdsrikt år, hvor vi klarer å få flere utleiere med på visjonen, og flere barnefamilier inn i et hjem. Med den stemmen som vi har, ved å sette fokus på et vanskeligstilt boligmarked, håper jeg at flere kan åpne øynene og ørene sine, og tørre å se at ikke alle har et trygt sted de kan kalle hjem, selv i Norge. Når dere nå går inn i det nye året, ta deg tid til å tenke på hva du har mulighet til å gjøre for familier som er mindre priviligerte og heldige enn din egen familie. Vi kan alle gjøre noe.

 

Dette året ønsker jeg å avslutte med et takk. Takk til dere som følger med på Alternativ Utleiere, som snakker om oss og sprer budskapet og ønsket vårt. Takk til våre samarbeidspartnere som tror på oss. Takk til ByBo.

Og ikke minst takk til Mattis, Achy, Oksana, Jony, Magne, David, Ramin, Mathias, Caspar, Linda, Andrea, Espen, Ferdinand, Lars-Håkon, Rebecca, Marius, Marte, Jon, Terje, Siri, Tor og Marit! Tusen takk for alt arbeidet dere har lagt ned i Alternativ Utleie i 2017.

 

Med de beste ønsker for det nye året!

Anna Knudsen, Prosjektleder

Kaldt ute, varmt inne – Tor Haugnes

Boligprisene har gått noe ned og den rekordartete prisveksten har avtatt. I 2016 var den over 20%. Utviklingen på leiemarkedet er imidlertid den samme. At flere kjøper, såkalt «investerer» i sekundærbolig, eller flere, for å sikre seg og sine og å tjene penger på prisstigningen eller rett og slett for at alle andre gjør det, gjør det igjen vanskeligere for lavinntekstfamilier eller enslige å etablere seg i egen bolig. Nylig ble denne saken publisert NRK – Eva Akerbæk mfl. har skrevet en interessant tidsaktuell sak om oss, nordmenn og forholdet vårt til bolig og penger. https://www.nrk.no/dokumentar/xl/jakten-pa-kontrakten-1.13815204 At tilgangen på kapital gjør bemidlede, «vanlige folk» til boligspekulanter, i dekke av egeninteressen til å sikre egne mindreårige barn, er svært interessant. Jeg mener at vi trenger flere ord om hva dette er, en større bevissthet og ikke minst modigere politikere med gjennomslagskraft, ikke bare dobbeltmoral og store ord!

Vi i A-utleie holder på – og ut. Initiativet ble startet i 2015 og denne høsten har vi fått med noen nye frivillige BI-studenter. Vi har organisert oss bedre og gjør stadig små og viktige fremskritt. Hadde vi vært et selskap hadde vi måttet slutte, men vi gir ikke opp. Vi er takknemlig for at Bymisjonen har tro på samarbeidet, at vi får lov til å forsøke å utfordre leiemarkedsaktørene, de store og de mange små, enkeltutleiere, gjennom finn.no og andre kanaler.

Vi er i dialog med flere tjenestepartnere slik at våre utleiere (og leietakere) også skal ha økonomiske grunner for å velge oss dersom de både vil ha sikker leie og samtidig bidra til et mer solidarisk utleiemarked. Det siste er en romantisk drøm men også tuftet i en hard realitet. Køen av medmennesker som trenger en bedre bolig er lang. Det samme er antallet som har tak over hodet, men sliter med å få endene til å møtes. Spesielt nå i jula. Vi vet det. Usannsynlig fråtsing og selvhevdelse rundt temaet mat, gaver og kos – i grell kontrast til økonomiske problemer, utenforskap, sykdom eller alt det som kan skje med oss sårbare mennesker. Derfor er også adventstid og jula en tid for å tenke gjennom hva som er viktig for deg.

For meg er det viktig å si i fra, men også forsøke å påvirke gjennom å skape bevis for at det er mulig; Å lage et alternativt utleieselskap som både sikrer interessene til utleier men også ivaretar og strekker ut en hånd til leietakere. Våre leietakere er helt vanlige mennesker men med en anstrengt økonomi. Er ikke det en julegave, som gjør en forskjell? Om ikke annet en juletanke. Bruk oss, A-utleie neste gang du skal leie ut. Vi er 8 fine, frivillige BI-studenter som får erfaring i å jobbe med boligformidling og opprettelsen av et selskap, noen ressurspersoner fra Kirkens Bymisjon og undertegnede, som ikke bare er full av store ord, men også forsøker å gjøre en liten forskjell – selv om overmakten er stor!

 

  • Tor Haugnes
Alternativ utleie på frokostmøte hos Civita

Frokostmøte hos Civita

Alternativ Utleie på frokostmøte hos Civita, med blant annet Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i panelet

Alternativ Utleie på frokostmøte hos Civita, med blant annet Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i panelet


Etter jeg startet på BI i midten av August har jeg blitt med i en bedrift som heter Alternativ Utleie. En bedrift som har som fokus å hjelpe lavinntekts barnefamilier inn på boligmarkedet. Etter å ha vært med i 4 uker har jeg lært mye om både hvordan utleiemarkedet fungerer og den generelle oppfatningen av boligmarkedet. For meg som er student, og leier bolig selv, er dette veldig interessant og relevant.

 

Tirsdag 24. Oktober var jeg med Alternativ Utleie på et frokostmøte hos Civita, hvor boligpolitikken var temaet. For meg som er ganske ny i boligmarkedet, og har minimal kunnskap, var dette veldig spennende. Selv om jeg ikke har noe erfaring med kjøp og salg av bolig eller hvordan dette fungerer, har jeg begynt å få en oppfatning om hvordan markedet fungerer. Da er det interessant å høre tankene til de som har holdt på med dette en god stund, hva de mener fungerer, ikke fungerer, og hva som bør endres.

I Alternativ Utleie er vi opptatt av å hjelpe familier som faller mellom to stoler. På frokostmøtet hos Civita fikk vi stilt spørsmål om hvordan barnefamilier kan bli ivaretatt i boligmarkedet og boligpolitikken fremover. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, svarte og sa at det var forskjellige tiltak de kunne gjøre for å gjøre det enklere å komme inn i boligmarkedet. Dette var blan t annet at det skulle bygges mer, altså øke tilbudet. Personlig tenker jeg svaret til Jan Tore ikke var helt det vi var ute etter. Han svarte veldig generelt, og ikke i forhold til målgruppen spørsmålet handlet om. Vi får se hva fremtiden bringer.

Kanskje det en dag blir bedre for alle.

– Espen Andersen
Frivillig hos Alternativ Utleie
www.autleie.no

ET MER SOLIDARISK UTLEIEMARKED

Hva mener vi med det? Er markedet usolidarisk?

a-utleie ønsker å hjelpe barna ved å skape et tryggere leiemarked


Vi lever i verdens beste land (faktisk fra statistikk ref. 2017).  Det betyr likevel ikke at vi skal slutte å bry oss om utfordringene vi står ovenfor. Selv i Gamle Norge er det utfordringer – mange –  til tider hjerteskjærende. Dette har blitt veldig tydelig for meg etter at jeg fikk praksisplass i Alternativ Utleie.

Det finnes et gap i dagens leiemarked; et gap som bare øker. Oppegående mennesker med jobb og barn, kan fort falle mellom to stoler i et marked som handler om en av de mest grunnleggende menneskerettighetene vi har: tak over hodet – et hjem. På den ene siden finnes kommunen og organisasjoner som hjelper de som er aller mest vanskeligstilt. På den andre siden, står et utleiemarked, med større etterspørsel enn tilbud. Det fører til at utleiere kan ta bedre betalt og de med svakest økonomi har det vanskeligere med å finne en bolig i nærheten av der de ønsker, eller alternativt – at de ikke finner bolig i det hele tatt. Du trenger ikke nødvendigvis å ha så dårlig råd heller. Har du flere barn, øker behovet for større plass, og større plass koster. Bor du i Oslo, har flere barn og har en gjennomsnittlig årslønn, går det fort ⅔ av lønnen kun for å dekke kostnadene for tak over hodet – leiekostnader. For mange kan det fort bety mindre enn hundre kroner per person per dag til alle andre utgifter.

 

Det er ikke mye dersom du skal holde deg oppdatert på teknologi eller reise verden rundt, som gjerne er dét mange av oss er opptatt av.

Det er heller ikke så mye om man vil ha variert kosthold, klær og fritidsaktiviteter til barna…

Hvor skal begynner vi? Ta en titt på nettsiden vår for å se hvordan vi sammen kan skape et mer solidarisk utleiemarked! Kjenner du noen som leier ut? La de få vite om oss! 

 

 

 

 

Lars Håkon Slette

Praktikant fra Handelshøyskolen BI

 

 

Prosjektleder Anna F. Knudsen

DERFOR BØR DU LEIE UT VIA ALTERNATIV UTLEIE [VIDEO]

Prosjektleder Anna F. Knudsen forklarer hvorfor du bør leie ut til Alternativ Utleie. Les mer

Alternativ Utleie skal skape et mer solidarisk utleiemarked

STUDENTER UTFORDRER UTLEIEMARKEDET

I juni 2016 ble prosjektleder Anna F. Knudsen og initiativtaker til Alternativ Utleie, Tor Haugnes, intervjuet av Handelshøyskolen BI.   Les mer

Kvadratmeter er ikke bare luft

KVADRATMETER MED SAMVITTIGHET

 

Kvadratmeter har blitt den viktigste varen for folk flest. I lang tid har praten om bolig og kvadratmeter, priser og rente, opptatt gammel og ung særlig i pressområdene. Belåningsgraden per husstand er historisk høy, giret opp av en like historisk lav rente og kollektiv forventning om sikker gevinst.
Les mer

Skrukkete barnehånd

DET ER SANT – DET ER DYRT Å VÆRE FATTIG

Skrukkete barnehånd

Det er mye penger og profitt i boligmarkedet. Det kan gå ut over både rettssikkerhet og trygghet, og rammer hardest de som er lengst nede på rangstigen av boligsøkere.

Les mer