SØK OM Å FÅ TILDELT BOLIG

Navn

Epost

Telefon

Hvor ønsker du å bo?

Hvorfor ønsker du å bo i akkurat denne delen av Oslo?

Hvor lang er din oppsigelsestid?

Hvor mange barn vil bo i leilgheten?

Hvor mange voksne vil bo i leiligheten?

Har du kommunalgaranti, depositumsgaranti eller mulighet for å betale depositum?

Hva er husholdningens samlede årlige inntekt?

Skriv kort om hvorfor du bør prioriteres