Vi hjelper

vanskeligstilte med bolig

Vi hjelper

vanskeligstilte med bolig

 

Alternativ Utleies mål er å skape et mer solidarisk utleiemarked. 

 

I dag tilhører ett av ti barn en husholdning med vedvarende lavinntekt. Svært sørgelig er det at andelen barn som vokser opp under trange kår er økende. Bare siden 2006 har det blitt 31.000 flere fattige barn i Norge. Vi mener at hjemmet, og rammene rundt, er avgjørende for barns oppvekstvilkår, og for ungenes mulighet til å fungere i barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Et stabilt og rimeligere boforhold vil bidra til å bedre deres liv. Derfor vil vi prioritere å leie ut til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier.

 

 

Vi er sikre på at det bor nestekjærlighet i mange utleiere. For disse menneskene har vi profesjonalisert en utleietjeneste, slik at du sikkert og enkelt kan leie ut til noen som virkelig trenger det.

 

Har du spørsmål?

Klokken 10-19 kan vi nås på telefon: 24 07 70 17. 

Mail kan sendes til anna.knudsen@autleie.no

Alternativ Utleies mål er å skape et mer solidarisk utleiemarked. 

 

I dag tilhører ett av ti barn en husholdning med vedvarende lavinntekt. Svært sørgelig er det at andelen barn som vokser opp under trange kår er økende. Bare siden 2006 har det blitt 31.000 flere fattige barn i Norge. Vi mener at hjemmet, og rammene rundt, er avgjørende for barns oppvekstvilkår, og for ungenes mulighet til å fungere i barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Et stabilt og rimeligere boforhold vil bidra til å bedre deres liv. Derfor vil vi prioritere å leie ut til økonomisk vanskeligstilte barnefamilier.

 

Vi er sikre på at det bor nestekjærlighet i mange utleiere. For disse menneskene har vi profesjonalisert en utleietjeneste, slik at du sikkert og enkelt kan leie ut til noen som virkelig trenger det.

 

Har du spørsmål?

Klokken 10-19 kan vi nås på telefon: 24 07 70 17. 

Mail kan sendes til anna.knudsen@autleie.no

anna_600x400

Anna Elise Fiskå Knudsen

 

Prosjektleder

Studerer Entreprenørskap og Økonomi på Handelshøyskolen BI

 

E-post: anna.knudsen@autleie.no

Marit Nybø

Marit Nybø

 

Initiativtaker til Alternativ utleie

Daglig leder, Bybo, 

Kirkens Bymisjon

 

E-post: marit.nybo@bymisjon.no

haugnes_600x400

Tor Haugnes

 

Initiativtaker til Alternativ utleie

Høyskolelektor på

Handelshøyskolen BI

 

E-post: tor.haugnes@bi.no

Videre består prosjektgruppen av engasjerte studenter fra BI og ansatte i Bybo. 

anna_600x400

Anna Elise Fiskå Knudsen 

Prosjektleder

Studerer Entreprenørskap og Økonomi på Handelshøyskolen BI

 

E-post: 

anna.knudsen@autleie.no

Marit Nybø

Marit Nybø

Initiativtaker til Alternativ utleie

Daglig leder, Bybo, 

Kirkens Bymisjon

 

E-post:

marit.nybo@bymisjon.no

haugnes_600x400

Tor Haugnes 

Initiativtaker til Alternativ utleie

Høyskolelektor på

Handelshøyskolen BI

 

E-post:

tor.haugnes@bi.no

Videre består prosjektgruppen av engasjerte studenter fra BI og ansatte i Bybo.