Innlegg

ET MER SOLIDARISK UTLEIEMARKED

Hva mener vi med det? Er markedet usolidarisk?

a-utleie ønsker å hjelpe barna ved å skape et tryggere leiemarked


Vi lever i verdens beste land (faktisk fra statistikk ref. 2017).  Det betyr likevel ikke at vi skal slutte å bry oss om utfordringene vi står ovenfor. Selv i Gamle Norge er det utfordringer – mange –  til tider hjerteskjærende. Dette har blitt veldig tydelig for meg etter at jeg fikk praksisplass i Alternativ Utleie.

Det finnes et gap i dagens leiemarked; et gap som bare øker. Oppegående mennesker med jobb og barn, kan fort falle mellom to stoler i et marked som handler om en av de mest grunnleggende menneskerettighetene vi har: tak over hodet – et hjem. På den ene siden finnes kommunen og organisasjoner som hjelper de som er aller mest vanskeligstilt. På den andre siden, står et utleiemarked, med større etterspørsel enn tilbud. Det fører til at utleiere kan ta bedre betalt og de med svakest økonomi har det vanskeligere med å finne en bolig i nærheten av der de ønsker, eller alternativt – at de ikke finner bolig i det hele tatt. Du trenger ikke nødvendigvis å ha så dårlig råd heller. Har du flere barn, øker behovet for større plass, og større plass koster. Bor du i Oslo, har flere barn og har en gjennomsnittlig årslønn, går det fort ⅔ av lønnen kun for å dekke kostnadene for tak over hodet – leiekostnader. For mange kan det fort bety mindre enn hundre kroner per person per dag til alle andre utgifter.

 

Det er ikke mye dersom du skal holde deg oppdatert på teknologi eller reise verden rundt, som gjerne er dét mange av oss er opptatt av.

Det er heller ikke så mye om man vil ha variert kosthold, klær og fritidsaktiviteter til barna…

Hvor skal begynner vi? Ta en titt på nettsiden vår for å se hvordan vi sammen kan skape et mer solidarisk utleiemarked! Kjenner du noen som leier ut? La de få vite om oss! 

 

 

 

 

Lars Håkon Slette

Praktikant fra Handelshøyskolen BI